Avís legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.simi.cat (d'ara endavant, LA WEB), del qual és titular: xxxxxxxxxxxxxx. (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web d'EL PROPIETARI DE LA WEB us atribueix la condició d'usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: xxxxxxxxxxxxxx

El seu CIF és: xxxxxxxxxxxxxx

El seu domicili social és a: xxxxxxxxxxxxxx.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: xxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxx

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a l'emplenament previ del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PROPIETARI DE LA WEB ia no utilitzar-los per, entre d'altres:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l'ordre públic.

Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure'n informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

p>

Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests .

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se'n garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició , als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia mode exemplificatiu, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.

PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació us indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a SIMI.

4.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

4.1.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: SIMI

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials i newsletter informatiu. Legitimació:

– Execució d'un contracte.
– Consentiment de linteressat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament en xxxxxxxxxxxxxx

4.1.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Entitat: SIMI – NIF: xxxxxxxxxxxxxx
Adreça postal: xxxxxxxxxxxxxx
Telèfon: xxxxxxxxxxxxxx
Correu electrònic: xxxxxxxxxxxxxx

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A SIMI tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

– Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
– Consentiment de l'interessat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a països tercers.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SIMI estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, SIMI deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercitar materialment els vostres drets de la manera següent: enviant un correu electrònic a xxxxxxxxxxxxxx o una carta a xxxxxxxxxxxxxx

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

4.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

4.2.1 Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: SIMI
Finalitat: Prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d'informació i enviar-vos comunicacions comercials.
Legitimació: Execució de contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l'Interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament en xxxxxxxxxxxxxx

4.2.2 Informació addicional sobre protecció de dades
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Entitat: xxxxxxxxxxxxxx.
Adreça xxxxxxxxxxxxxx.
Telèfon: xxxxxxxxxxxxxx.
Correu electrònic: xxxxxxxxxxxxxx.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A SIMI tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d'informació i enviar-vos comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

– Execució de contracte: Prestació els serveis sol·licitats
– Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
– Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb els responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SIMI estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, SIMI deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercitar materialment els vostres drets de la manera següent: enviant un correu electrònic a xxxxxxxxxxxxxx o una carta a xxxxxxxxxxxxxx.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d'EL PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Veure Política de cookies de SIMI: Política de cookies